WTM-Analyze

Deze WTM-analyze geeft een dieper inzicht op de prestaties van onze WTM-atleten. Het is hiermee zeker niet de bedoeling om wetenschappelijk verantwoorde data en trainingen aan te bieden, maar vooral om de nabesprekingen en wilde verhalen aan de toog wat meer te kunnen staven met feiten en cijfers. En, geef toe, het ziet er ook professioneel uit.
Het type grafieken hieronder laat toe om de intensiteit van ritten onderling met elkaar te vergelijken, onafhankelijk van het parcours.
Maar laat U niks wijsmaken: als je rapper wilt fietsen, moet je gewoon harder trappen.